Patryk Białas

Zawodowo

Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej, Akademia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Warszawskiego.

Od szeregu lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem inkubatorów i parków technologicznych oraz zarządzania projektami europejskimi.

Aktywista

Były prezes stowarzyszenia BoMiasto, były wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich, jeden z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator polskich liderów Climate Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, animator Laudato si w Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM), członek zarządu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

Absolwent XVII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), wcześniej wieloletni koordynator Katowickiego Alarmu Smogowego, wcześniej wieloletni członek Polskiego Alarmu Smogowego.

Radny Rady Miasta Katowice.

Podcast
Śląska Opinia o klimacie

Od 2020 roku regularnie nagrywam rozmowy z aktywistami, naukowcami, politykami i dziennikarzami na temat klimatu, ekologii i sprawiedliwej transformacji. Moimi gośćmi byli między innymi: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Marcin Korolec, Agnieszka Warso-Buchanan, Radosław Gawlik, Joanna Flisowska, Andrzej Guła, Joanna Erbel czy Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Radny Miasta Katowice

W 2018 roku zostałem wybrany Radnym Rady Miasta Katowice. W wyborach uzyskałem 1 150 głosów.

Komisje w Radzie Miasta Katowice

– wiceprzewodniczący komisji infrastruktury i środowiska,
– członek komisji klimatu,
– członek komisji górniczej,
– członek komisji budżetu miasta.

Dyżur Radnego

W każdy poniedziałek w godzinach od 17:00 do 18:00 jestem dla Państwa dostępny.
Zapraszam do kontaktu:
📞 606 739 037
✉️ patryk.bialas@katowice.eu
📲Discord Patryk Bialas#6964

🙋🏻‍♂️ Bądźmy w kontakcie!